กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563  

 องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 47(2/2562) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

        รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 46(1/2562)เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์2562

รายงานการประชุมย้อนหลัง 

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2560

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2554

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553