กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562    

 องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        การประชุมครั้งที่ 40 (3/2560) โดยวาระเวียนวันที่ 4 กันยายน 2560

        รายงานการประชุม ครั้งที่ 39 (2/2560) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

        รายงานการประชุม ครั้งที่ 38 (1/2560) วันที่ 18 มกราคม 2560

รายงานการประชุมย้อนหลัง 

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2554

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553