กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561    

 องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        รายงานการประชุม ครั้งที่ 35 (3/2559) วันที่  1 มิถุนายน 2559

        รายงานการประชุม ครั้งที่ 34 (2/2559) วันที่ 21 มีนาคม 2559

        รายงานการประชุม ครั้งที่ 33 (1/2559) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการประชุมย้อนหลัง 

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2554

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553