กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2563  Related image 

 กำหนดการเสนอหลักสูตรเพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 

 องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

       ครั้งที่ 90(6/2562) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 91(7/2562) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

       รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 89(5/2562) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

       ครั้งที่ 88(4/2562) โดยวาระเวียนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

       รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 87(3/2562) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

       ครั้งที่ 86(2/2562) โดยวาระเวียนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

       รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ครั้งที่ 85(1/2562)เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 รายงานการประชุมย้อนหลัง

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2561

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2560

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2559

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2558

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2557

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2556

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2555

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2554

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2553

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2552

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2551

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2550

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2549

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2548