ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์  [ดาวน์โหลด
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2557 [ดาวน์โหลด
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557 [ดาวน์โหลด
  กำหนดการประชุมสภาวิทยาเขต วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2557 [ดาวน์โหลด
  การกรอกข้อมูลหลักสูตรของ สกอ.

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลส่ง สกอ.

  เชิญชวนร่วมใช้ระบบเอกสาร version 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร กองบริการการศึกษา [ดาวน์โหลด]

035137
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
297
447
32186
5990
0
35137