ขอเชิญประชุมวิชาการ The 3rd  PSU Education Conference 

“Education Harmonization Beyond Frontier to AEC” [ดาวน์โหลด

  กำหนดการประชุมสภาวิทยาเขต วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด
  ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเรื่องการสอนแบบ Active Learning  [ดาวน์โหลด
  ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์  [ดาวน์โหลด
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2557 [ดาวน์โหลด
  เชิญชวนร่วมใช้ระบบเอกสาร version 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร กองบริการการศึกษา [ดาวน์โหลด]

050871
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
152
281
49043
4844
0
50871